1. uke av sesongen 2009 ga 60 laks over 7 kg.

Fin fangst gir god stemning!

På Overhalla blir det ofte høy stemning. Fiskere, som i utgangspunte kommer i alene eller 2 og 2 blir fort som en gruppe. Vi legger stor vekt på et hjemmekoselig miljø. Det skal være minst mulig hotellpreg. Vi legger alikevel stor vekt på høy kvalitet på mat og vin.  Spesialmenyer etter ønske, gjerne basert på lokalt viltråstoff. Det er også mange fiskegrupper som bor andre steder som har festmiddag hos oss.