Sept 2012

Sept 2012

Så var enda en sesong over - for vår del sesong nr 28 i rekken - med stort sett de samme gjestene gjennom mange år. En gang Overhalla Hotel gir helt klart mersmak! Sesongen i år ble sånn fangstmessig ganske normal for Namsens del, opp fra 19500 kg i 2011 til vel 2250o kg i 2012. I motsetning til de fleste årene fra slutten av 90 tallet til og med 2010 ble det bedre fordeling utover sesongen  i år, som det også ble i 2011. Dermed ble en større andel av fangsten tatt sent i juni, i juli eller i august.

Året ga oss 3 virkelige store lakser:                                                                                                                                                                              Peter Suhr fikk en laks på 17,4 kg.  Stedet var Bertnem / Storem. Datoen var 3. juni og roeren var Ayna Heilong.               Per F. Hetty fulgte opp med en laks på 16,6 kg, tatt på Hekten, 8. juni. Roer var Tor Kj. Nagelhus.                                                Tredjeplass gikk til Team Overhalla som landet en laks på 15,5 kg 16. juni på Øvre Vibstad. Roer var Sven Barø.

Da er det bare å kvesse krokene for ny sesong - år 2013.                                                                                                                                       Vi er nå klar til å ta imot bestillinger. Vi har de samme vallene i 2013 som vi hadde i 2012.