Sept 2013

 Sesongen 2013 var ganske lik de siste sesongene. Tendensen til at fisket i starten er noe slappere enn vi ble vant til i tiårsperioden fra år 2000 fortsatte. Til gjengjeld ble det noe bedre utover i sesongen, litt som før.  Det som var spesiellt var at det var usedvanlig mye smålaks. Det gir jo et varsel om større innsig om 1 - 2 - 3 år.  Vårt tilbud om fiske er ellers som før: landfiske, båtfiske med eller uten leid roer på forskjellige vald i Namsen.   Vi leier ut fra noen timer til en uke eller mer, for enkeltpersoner eller grupper  /  firmaer. For gruppene er gjerne en grillkveld ved elva et høydepunkt. Her er det bare å komme med ønsker - så lager vi et forslag.