Bestill laksefisket 2011 nå

Samme vald som tidligere

Overhalla Hotel disponerer samme vald som tidligere.

Bertnem, Veiem og Øy hver dag tidlig i sesongen.

Grande / Rodum annenhver dag hele sesongen.
Grande / Ranum annenhver dag hele sesongen.
Rodum starter ved Bjøras utløp og går nedover mot Ranum. Ranum stopper 100 meter ovenfor brua i sentrum.
Mange mener Rodum er Namsens beste stuestrekning. Også Ranum har en fin fluestrøm.

Øvre Vibstad, Hekten og Ytre Vibstad har vi forskjellige dager gjennom hele sesongen, ett eller 2 av vallene hver dag.

Vi tar nå imot bestillinger for kommende sesong.
Send en mail med ønsker om tidspunkt, type fiske, båt, land, pensjon på hotellet, ikke pensjon på hotellet,  etc
eller ring Oddvar tlf 90 96 33 35