Lakesongen 2010

Flom 17. mai fører til gode forhold utover sesongen

Vi har hatt en ekstrem kald vinter og vår! Det har ikke vært mye snø i fjellet, men den kalde våren har senket snøsmeltingen med flere uker. Vi er blitt vant med meget tidlig vår, at laksen går opp elven i stort antall i april og tidlig mai. Det har ført til, sammen med tørre og varme somre, at elven har tørket ut tidlig. Nå tror vi at det ligger fint an til at de som velger å komme litt senere enn de første ukene av sesongen  vil kunne få mye bedre forhold enn vi kunne ha bydd på, på flere år.
Vi har ledige fiske de fleste ukene fra 22. juni og helt til sesongslutt 31. august. Noen båter finner vi også tidligere. Har ikke vi ledig vil vi finne fiske hos noen andre utleiere i nærheten. Så ikke nøl - i år ligger det fint tilrette for en god sesong. I fjor ble Norges sørste laks 24,7 kg tatt på våre vall - Noen gjentakelse kan vi ikke regne med, men vi vet at slike finnes det flere av!