Sesongen 2010 avsluttet

Bedre fiske utover sesongen gjennom juli og august

Sesongen 2010 ble mer som i "gamle dager". Vi har vent oss til en pangstart i flere år og at det hele dabber ut tidligere og tidligere. Denne sesongen ble derimot mer normal. Starten var upåklagelig, men ikke så god som de siste sesongene.  Vi fikk en kald juni og det forsinket nok oppgangen av laks ganske mye. Resultatet ble at vi fikk mye bedre fangser senere enn vi hva har hatt de siste årene. De aller fleste som prøvde seg et par dager i juli og august reiste hjem med meget fine fangster. Det som var synd var at det var for lite fiskere i denne delen av sesongen. Vi tror det skyldes at mange har hatt for dårlige opplevelser noen år og så har de heller fisket tidlig.  Totalkvantumet for vassdraget ble litt høyere enn foregående år.